Kā likums!

Kad iestājas parādsaistību noilgums? Saruna ar LZTIP priekšsēdētāju Ivetu Kruku.

October 20, 2020

Sena paruna vēsta, ka parāds nav brālis, tas jāatdod. Taču ar saistību kārtošanu ne vienmēr  viss izdodas, kā cerēts, un par parādiem cilvēki mēdz labticīgi aizmirst, jo nebūt ne uzreiz arī kreditors pret parādnieku vēršas ar juridiskām sankcijām. Tādēļ mūsu e-konsultācijās itin bieži tiek uzdots jautājums: vai parādsaistībām ir noilgums?

Vispārēji noilgums ir, taču kad parādsaistības patiešām ir noilgušas un nebūs jākārto un kas atceļ noilguma iestāšanos, iztaujājām LZTI padomes priekšsēdētāju un tiesu izpildītāju IVETU KRUKU.

Sarunas laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi:

  • Kas ir parādsaistību noilgums, no kura brīža tiek skaitīts noilguma termiņš un kas  to  pārtrauc ?  
  • Kādā  gadījumā  parādu var neatmaksāt?  
  • Parādsaistību veidi un termiņi to piedziņai.  
  • No komercdarījumiem izrietošie prasījumi un to cedēšana.
  • Parādsaistību mantošana, vai tās mantojuma pieņēmējam būs jāatmaksā?
  • Nenokārtotas parādsaistības divu privātpersonu starpā.
  • Parādu piedziņa laulāto starpā.
  • Vai personu no parādsaistību kārtošanas atbrīvo fakts, ka deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo?  
  • Parādnieka rīcības, kad saņemts sūtījums ar aicinājumu nokārtot parādsaistības.   

Podbean App

Play this podcast on Podbean App