Kā likums!

Kas ir patapinājuma līgums un kādos gadījumos to slēdz

December 28, 2021

Starp fiziskām un juridiskām personām tiek slēgti dažādi līgumi – pirkuma, īres, aizdevuma un citi. Civillikums regulē arī patapinājuma līguma noslēgšanas kārtību. Tā 1947. pants nosaka, ka patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. Šāda veida līgumus civiltiesiskos darījumos noslēdz retāk, taču atsevišķās situācijās starp līdzējiem tieši patapinājuma līgums ir vispiemērotākais. Šī raidieraksta “Kā likums!” epizode veltīta tēmai – kas ir patapinājuma līgums un kādos gadījumos to slēdz.

Sarunā ar zvērinātu advokātu, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektoru JĀNI LAPSU meklēsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir patapinājuma līgums un kādos gadījumos to slēdz?
 • Kas var būt patapinājuma priekšmeti?
 • Uz cik ilgu laiku noslēdz līgumu?
 • Kādus nosacījumus parasti iekļauj patapinājuma līgumā?
 • Ja līgumā “patapinājuma ņēmējam” ir bijis pielīgts pienākums labiekārtot šo īpašumu, vai to var uzskatīt par patapinājuma līgumu?
 • Vai ir nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana, lai slēgtu patapinājuma līgumu?
 • Kas, esot patapinājuma līgumam, ir šīs lietas īpašnieks? Kas šādā gadījumā ir patapinājuma ņēmējs?
 • Kādi ir patapinājuma ņēmēja pienākumi? Vai drīkst lietu nodot citam lietošanā?
 • Ja viena un tā pati lieta ir kopīgi patapināta vairākām personām, kāda ir atbildība?
 • Kas notiek, ja patapinātā lieta ir bojāta vai gājusi bojā?
 • Kādā stāvoklī patapinājuma ņēmējam pēc lietošanas jāatdod patapinātā lieta? Vai ir jāatdod arī patapinājuma līguma ieguvumi un pārējā no tā iegūtā peļņa?
 • Kādi ir patapinātāja pienākumi?
 • Vai patapinātājs drīkst atprasīt patapināto lietu? Kādās situācijās tas ir iespējams?
 • Civillikums nosaka, ka patapinātāju var piespiest izpildīt savus pienākumus ne vien ceļot prasību, bet arī aizturot lietu. Ko tas nozīmē?

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App