Kā likums!

Kas jāzina par jauno Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu

July 6, 2021

28. jūnijā tika izsludināts jaunais likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām. Regulējums izstrādāts finansiālajās grūtībās nonākušajiem, kas vēlas, bet nespēj segt savas no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš. Fiziskās personas, kas atbildīs likumā noteiktajiem nosacījumiem, iespēju dzēst parādsaistības varēs sākt izmantot no 2022. gada 1. janvāra. Sarunā ar Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktori OLGU ZEILI un Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektoru GATI LITVINU aplūkosim likumā paredzētos nosacījumus, kuriem izpildoties fiziskās personas tiks atbrīvotas no parādsaistībām.

Jaunā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likuma mērķis ir veicināt fiziskās personas, kurai ir vai ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statuss, maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, nosakot principus un procedūras fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kam iestājies izpildes pienākums, un tādējādi veicināt personas līdzdalību ekonomiskajā vidē.

Jaunais regulējums attiecas uz parādsaistībām, kuru kopējais apmērs pārsniedz vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu jeb 500 eiro, bet nepārsniedz 5000 eiro.

 

Sarunas laikā noskaidrosim:

  • Kāda ir likuma būtība?
  • No kādām parādsaistībām fiziskā persona tiks atbrīvota?
  • Kādi nosacījumi jāizpilda, lai fiziskā persona varētu tikt atbrīvota no parādsaistībām?
  • Vai tiks vērtēts fiziskās personas godprātīgums?
  • Vai parādniekam pašam būs jāvērtē atbilstība visiem likumā minētajiem nosacījumiem?
  • Kam jāiesniedz pieteikums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, un kur meklēt pieteikuma veidlapu?
  • Vai notārs uzraudzīs gan parādnieka, gan kreditora tiesības?
  • Kad parādniekam būs jāapgūst finanšu pratības kursi?
  • Kādas ir sekas fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām?
  • Ar kādām izmaksām parādniekam jārēķinās?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App